Uitnodiging voor de Buurt m.b.t. inspreken

Beste buren,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat wij het koetshuisje op de Swammerdamstraat nummer 12 afgelopen zondag voor de 4e keer in gebruik hebben genomen. Net als een hoop buurtgenoten, monumenten organisatie Heemschut, een aantal lokale politici en buurtverenigingen, vinden wij het onaanvaartbaar dat er met een dergelijk monumentwaardig pand zo wordt omgegaan.

Het oude koetshuis, uit 1884, is sinds 2008 in handen van LFB Vastgoed b.v. Zoals u wellicht heeft gezien is het huis er sindsdien niet op vooruit gegaan. Van een bijzonder mooie sociale huurwoning is het koetshuis inmiddels veranderd in een vervallen, uitgesloopt leeg speculatie object. De eigenaar wil het pand vrijwel geheel afbreken en verbouwen tot een soort van glazen nieuwbouwpaleis/koopwoning. Omdat diverse individuen en organisaties zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het behoud, de bescherming en het bewonen van het koetshuis, is er telkens weer ontruimd voor leegstand.

Het stadsdeel dat de eigenaar inmiddels vergunning heeft verleend voor zijn plannen is duidelijk op zaken vooruit gelopen. De impasse tussen respectievelijk LFB-Vastgoed, het stadsdeel, monumentencomissie Heemschut, de bewoners en buurtverenigingen zijn immers, ook nu het pand voor de 4e keer is bezet, nog niet voorbij.

Daarom gaan wij vandaag, dinsdag 18 december om 19:30,onze stem laten horen in het stadsdeelkantoor Amsterdam-Oost.Als bewoners krijgen wij daarvoor spreektijd en ook de monumenten organisatie zal zich hier uitspreken voor het benoemen en behouden van dit monument. Wij roepen de stadsdeelraad op zich in te zetten voor het tot monument benoemen van het pand. Ook vragen wij hen zich in te zetten voor het terug doen keren van dit huis aan de sociale woningvoorraad en het deze keer niet te laten ontruimen voor leegstand!

Jullie zijn van harte welkom om ons en andere belanghebbenden te komen steunen in deze strijd!
Voor vragen of opmerkingen kunt u uiteraard bij ons terecht.
Klop op de deur of stuur een mailtje naar: sw12 [at] squat [dot] net
Voor meer achtergrond informatie: http://sw12.squat.net/

Hartelijke groeten,
de bewoners van Swammerdamstraat 12

This entry was posted in News and tagged , , , , . Bookmark the permalink.