Swammerdamstraat 12 http://sw12.squat.net Wed, 19 Dec 2012 14:31:13 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.6.1 Stadsdeelraad Oost schaart zich achter Swammerdamstraatkrakers http://sw12.squat.net/?p=86 http://sw12.squat.net/?p=86#comments Wed, 19 Dec 2012 14:29:18 +0000 sw12 http://sw12.squat.net/?p=86 Continue reading ]]> Een meerderheid van de stadsdeelraad in Amsterdam Oost heeft zich tegen een ontruiming voor leegstand uitgesproken. Een coalitie van SP, PVDA, Meerbelangen en GroenLinks roept middels een motie de burgemeester op niet voor leegstand ontruimen, hetgeen bij de Swammerdamstraat 12 al drie keer eerder is gebeurd.

Het stadsdeel en de wethouder hadden zich eerder al voor dit standpunt sterk gemaakt en herhalen dit nu met deze motie. Wethouder van Speijck is opgedragen om burgermeester Van der Laan tot terughoudendheid bij ontruimingen te vragen.

De motie kwam tot stand na de inbreng van de kraakgroep Swammerdamstraat 12 en buurtorganisaties, die al jaren voor behoud van het monumentwaardige pand strijden. Stichting Heemschut, die de procedures rond de monumentwaardigheid voert, gaf aan op juridisch vlak de strijd aan te gaan. Hiermee is de kans dat de eigenaar, de bekende uitponder LFB-vastgoed, het beeldbepalende pand verder kan vernielen duidelijk afgenomen.

Wethouder van Speijck werd tevens gevraagd wat de inbreng van het stadsdeel bij de vorige ontruiming was. Het stadsdeel gaf toen bij de officier van justitie aan dat de nog lopende monumentenprocedure ‘het waarschijnlijk niet zou halen’ en liep daarmee ver op belangrijke nog te nemen beslissingen vooruit. Hiermee werd feitelijk groen licht aan een oneigenlijke spoedontruiming gegeven. Dit was een gezamelijk optreden van eigenaar en stadsdeel. De wethouder gaf geen antwoord op deze vraag, reageerde ontwijkend en verwees naar de zorgvuldige afweging die de burgermeester zou hebben gemaakt. Deze afweging resulteerde in weer een half jaar leegstand en verdere vernieling door de eigenaar van het pand.

Met deze motie verwacht de kraakgroep dat zo’n zelfde gang van zaken in de toekomst kan worden voorkomen en het pand gered zal worden.

]]>
http://sw12.squat.net/?feed=rss2&p=86 0
Uitnodiging voor de Buurt m.b.t. inspreken http://sw12.squat.net/?p=80 http://sw12.squat.net/?p=80#comments Tue, 18 Dec 2012 13:52:37 +0000 sw12 http://sw12.squat.net/?p=80 Continue reading ]]> Beste buren,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat wij het koetshuisje op de Swammerdamstraat nummer 12 afgelopen zondag voor de 4e keer in gebruik hebben genomen. Net als een hoop buurtgenoten, monumenten organisatie Heemschut, een aantal lokale politici en buurtverenigingen, vinden wij het onaanvaartbaar dat er met een dergelijk monumentwaardig pand zo wordt omgegaan.

Het oude koetshuis, uit 1884, is sinds 2008 in handen van LFB Vastgoed b.v. Zoals u wellicht heeft gezien is het huis er sindsdien niet op vooruit gegaan. Van een bijzonder mooie sociale huurwoning is het koetshuis inmiddels veranderd in een vervallen, uitgesloopt leeg speculatie object. De eigenaar wil het pand vrijwel geheel afbreken en verbouwen tot een soort van glazen nieuwbouwpaleis/koopwoning. Omdat diverse individuen en organisaties zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het behoud, de bescherming en het bewonen van het koetshuis, is er telkens weer ontruimd voor leegstand.

Het stadsdeel dat de eigenaar inmiddels vergunning heeft verleend voor zijn plannen is duidelijk op zaken vooruit gelopen. De impasse tussen respectievelijk LFB-Vastgoed, het stadsdeel, monumentencomissie Heemschut, de bewoners en buurtverenigingen zijn immers, ook nu het pand voor de 4e keer is bezet, nog niet voorbij.

Daarom gaan wij vandaag, dinsdag 18 december om 19:30,onze stem laten horen in het stadsdeelkantoor Amsterdam-Oost.Als bewoners krijgen wij daarvoor spreektijd en ook de monumenten organisatie zal zich hier uitspreken voor het benoemen en behouden van dit monument. Wij roepen de stadsdeelraad op zich in te zetten voor het tot monument benoemen van het pand. Ook vragen wij hen zich in te zetten voor het terug doen keren van dit huis aan de sociale woningvoorraad en het deze keer niet te laten ontruimen voor leegstand!

Jullie zijn van harte welkom om ons en andere belanghebbenden te komen steunen in deze strijd!
Voor vragen of opmerkingen kunt u uiteraard bij ons terecht.
Klop op de deur of stuur een mailtje naar: sw12 [at] squat [dot] net
Voor meer achtergrond informatie: http://sw12.squat.net/

Hartelijke groeten,
de bewoners van Swammerdamstraat 12

]]>
http://sw12.squat.net/?feed=rss2&p=80 0
[Oproep] Steun Swammerdamstraat 12 http://sw12.squat.net/?p=76 http://sw12.squat.net/?p=76#comments Tue, 18 Dec 2012 13:49:28 +0000 sw12 http://sw12.squat.net/?p=76 Continue reading ]]> Kraakgroep Oost spreekt in raadsvergadering van haar stadsdeel in om ontruiming Swammerdam 12 tegen te gaan.

Waar: Stadsdeelhuis , Oranje-Vrijstaatplein 2, Amsterdam, Oost, Nederland
Wanneer: 19:30u 18-12-12

Afgelopen zondag heeft kraakgroep Oost het koetshuis op de Swammerdamstraat voor de derde keer herkraakt. De laatste drie keren dat het pand gerkaakt was is het ontruimd voor leegstand.
Vandaag (18 december ’12) zal er in de raadsvergadering van staadsdeel Oost ingesproken worden door de kraakgroep. Dit om een poging te doen om een vierde keer ontruiming voor leegstand te voorkomen.
Wij roepen iedereen op om ons te komen steunen door vandaag om 19:30 deze raadsvergadering bij te wonen!

Persbericht kraak: https://www.indymedia.nl/node/11525

]]>
http://sw12.squat.net/?feed=rss2&p=76 0
Pand in Amsterdam-Oost na drie ontruimingen voor de vierde keer gekraakt. http://sw12.squat.net/?p=56 http://sw12.squat.net/?p=56#comments Sun, 16 Dec 2012 07:00:24 +0000 sw12 http://sw12.squat.net/?p=56 Continue reading ]]> Vandaag heeft kraakgroep Oost  het pand aan de Swammerdamstraat 12 voor de vierde keer in gebruik genomen. De redenen waarom dit pand telkens ontruimd moest worden waren de volstrekt onuitvoerbare plannen van eigenaar LFB-Vastgoed. Nu meerdere organisaties eveneens opstaan tegen de plannen van de eigenaar, zijn de krakers nu terug.

De krakers steunen met deze actie de monumentenstichting Heemschut en belangenverenigingen die samen voor behoud van dit beeldbepalende pand vechten. Het stadsdeel heeft de kans om de afgegeven vergunningen in te trekken, maar ageert met de eigenaar als twee handen op een buik. De kraakgroep SW12 eist dat het pand als monument behouden blijft en dat de woningen in de sociale huur terug vloeien. Als hieraan wordt voldaan zal de het pand vrijwillig worden opgegeven.

Sinds 2009 is het koetshuis reeds drie maal ontruimd, om vervolgens weer leeg te komen staan. De laatste keer werd er zelfs ontruimd zonder afwachting van een vonnis van een rechter. Aanleiding hiervoor was de veronderstelling dat het pand tóch geen monumentstatus zou krijgen. Er is dus ernstig op zaken vooruitgelopen. Dit is voor de kraakgroep aanleiding om de Nederlandse staat te dagvaarden. Hiermee wordt de rechter gevraagd om een uitspraak te doen over procedures bij ontruimingen.

Aanstaande dindsdag zal er in de raadsvergadering van staadsdeel Oost worden ingesproken door belanghebbenden zoals de monumentenstichting Heemschut en buurtbewoners. Zij keren zich tegen de vergunningen aangaande de Swammerdamstraat 12. Ook de kraakgroep SW12 zal aanwezig zijn en de misstanden rond dit pand en haar eigenaar aan te kaarten.

De kraakgroep roept de locale politici dan ook op zich expliciet uit te spreken tegen ontruiming voor leegstand en tevens voor het behoud van dit monumentwaardige koetshuis.

]]>
http://sw12.squat.net/?feed=rss2&p=56 0
Swammerdamstraat 12 herkraakt op 15-04-2012 : Buurtbrief/Neigbourhood letter http://sw12.squat.net/?p=46 http://sw12.squat.net/?p=46#comments Sun, 15 Apr 2012 20:59:33 +0000 sw12 http://sw12.squat.net/?p=46 Continue reading ]]> Beste buren.

Vandaag is Swammerdamstraat 12 voor de derde keer gekraakt.

Dat er niet voor leegstand mag worden ontruimd, werd door een  meerderheid in de gemeenteraad aangenomen, als antwoord op de wet kraken & leegstand (oktober 2010). De gemeente en het OM trekken zich hier echter niets van aan.

In november 2011 werd het pand aan de Swammerdamstraat 12 juist voor leegstand ontruimd.  Een week na de ontruiming begonnen werklui de binnenkant van het pand te vernielen, van renovatie was geenszins sprake. Dit is precies wat de krakers van te voren voorspelden en bij het stadsdeel hebben aangekaart.

Toen het pand in juli 2011 (voor de 2e keer) werd bezet startten de nieuwe bewoners met het opknappen van het pand en werd er actie ondernomen om het oude Koetshuis een officiele monumentale status te geven. Dit werd verder opgepakt door Bureau Monumenten en Archeologie.

Nu, zes maanden later, is het pand wederom leeg, het dak is venield, de ramen staan open en de monumentenprocedure loopt nog steeds. Op de koop toe wordt er al sinds 2004 met dit pand gespeculeerd. Op 1 april 2004 werden de Swammerdamstraat 10 en 12 verkocht voor 560.000 euro, 4 jaar later op 27 april 2008 werd enkel de Swammerdamstraat 12 voor 847.000 euro verkocht. Het is duidelijk dat het enige doel van deze ontruimingen het faciliteren van speculatie was. Gemeente en speculanten zijn hier als twee handen op een buik.

Wij keuren het misbruik van dit pand voor speculatie af en betreuren het verval van dit monumentale koetshuis waarbij duidelijk geen enkele rekening wordt gehouden met de buurt.

Wij willen het huis behouden als historisch monument en het bewonen en onderhouden zoals het pand verdient.

Mocht u een idee of opmerking hebben neem dan gerust contact met ons op of kom langs voor een kop koffie.

Hartelijke groeten,

de bewoners van Swammerdamstraat 12

amsteloost [at] gmail [dot] com

http://sw12.squat.net/
http://www.speculanten.nl/node/203

 

Beste buren ;

Today, April 14th 2012, Swammerdamstraat 12 is being squatted for the third time.

Since the October 1st , 2010, any house evicted must have the plans approved and the funding necessary to start up the projects to recover their properties.

Indeed, on the November 5th, 2011, the house was evicted after Mr. Barmentloo, the owner, obtained all the permits to start the renovation. A week after the eviction,  the workers destroyed the interior of the house.
During the second occupation, the people involved in the project started to renovate the place and the necessary actions to turn it into a monumental building. The house is currently in process of obtaining the official monument classification.

Nowadays (six months later), the house remains empty and useless, with a broken roof and opened windows. Furthermore, it continues implicated in a speculation circle since 2004.
On April 1st of 2004, Swammerdamstraat 10 and 12 were sold for 560.000,00€ ; 4 years later, on June 27th of 2008, Swammerdamastraat 12 was sold for 874.000,00€.

Swammerdamstraat 12 was pictured by the two prestigious architects Willem Johannes Vuyk and Jan Paul Frederik van Rossem in 1884.

We will maintain the house as a historical monument and to give it a chance to be treated as it deserve to be.

We are denouncing the bad use of this space and the abandomant of a historical heritage.

If you have any idea or comment contact us at amsteloostgmail.com, your support is always welcome !

The bewoners of Swammerdamstraat 12.

 

 

 

]]>
http://sw12.squat.net/?feed=rss2&p=46 0
Parool artikel 10-10-2011 – Koetshuis krijgt kans op monumentenstatus http://sw12.squat.net/?p=35 http://sw12.squat.net/?p=35#comments Mon, 10 Oct 2011 22:02:00 +0000 sw12 http://sw12.squat.net/?p=35 Continue reading ]]> van een verslaggever

AMSTERDAM – Het Koetshuis met paardenstal in de Swammerdamstraat wordt
misschien toch gered. Stadsdeel Oost wil het complex tot gemeentelijk
monument laten verklaren. Het stadsdeel heeft de procedure inmiddels in
gang gezet op verzoek van de Erfgoedvereniging Heemschut.

Een projectontwikkelaar wil het bijzondere pand grotendeels slopen voor de
bouw van appartementen. In het bouwplan blijft alleen de voorgevel staan.

Volgens Heemschut komen achter die façade twee verdiepingen en wordt de
gevel ‘bekroond’ met een glazen penthouse. Onder het complex is een
parkeergarage gepland.

Het koetshuis werd in juli gekraakt uit protest tegen eerdere ontruimingen
in Oost. De gemeente wil het waarschijnlijk voor 1 november ontruimen.
Volgens de krakers is het pand in gebruik geweest als wietplantage.

Jaap Kamerling van de Erfgoedvereniging Heemschut is blij met de krakers
en hoopt dat de ontruiming wordt uitgesteld tot er meer duidelijk is over
de toekomst van het pand. “De krakers gaan er goed mee om. Leegstand leidt
alleen maar tot verder verval.”

Het koetshuis werd in 1884 ontworpen door de architecten W.J. Vuyk en
J.P.F. van Rossem, die ook Theater Carré en enkele andere toonaangevende
panden in de Amsterdamse binnenstad ontwierpen.

Het koetshuis was gevestigd in het voorhuis. Het achterhuis deed dienst
als paardenstal. Volgens Heemschut hoorde het pand bij een chic herenhuis
aan de Weesperzijde.

De voorgevel werd gebouwd in neorenaissancestijl en is rijk gedecoreerd.
De houten achtergevel van de paardenstal is opgetrokken in chaletstijl.

“Daarmee gaat het pand de vergelijking aan met enkele andere bijzondere
gebouwen in de stijl uit deze periode, zoals de bekende gevel van de
voormalige paardenremise van architect Zalm aan de Amstelveenseweg,” aldus
Kamerling.

Heemschut vindt dat het pand alleen al vanwege die rijk gedecoreerde
voorgevel de status van monument dient te krijgen. Maar ook de houten
achtergevel van de paardenstal in chaletstijl is zeldzaam in Amsterdam en
moet daarom behouden blijven.

In de deelraad Oost heeft Meerbelangen inmiddels schriftelijke vragen
gesteld aan het dagelijks bestuur. De lokale partij staat achter de
opvattingen van Heemschut en vindt een zorgvuldige restauratie en
hergebruik van het pand noodzakelijk.

Alleen voorgevel blijft staan in bouwplan projectontwikkelaar

Het Parool        . 10-10-2011

]]>
http://sw12.squat.net/?feed=rss2&p=35 0
Swammerdam 12 of de wereld van Van der Laan http://sw12.squat.net/?p=26 http://sw12.squat.net/?p=26#comments Thu, 29 Sep 2011 21:43:10 +0000 sw12 http://sw12.squat.net/?p=26 Continue reading ]]> Woe, 2011-09-28 20:10 — bezoeker

Zoveel kraakpanden staan er op de lijst van de gemeente om binnenkort ontruimd te worden. Voor het SPOK is het prijsschieten, zoveel van deze panden hebben waanzinnige verhalen. Met een beetje uitzoekwerk komt het een na het andere speculatieverhaal naar boven. En de vraag rijst,.. ‘gaat de Gemeente Amsterdam dit echt ontruimen en op die manier speculanten trakteren?‘ Het lijkt er verdomme wel op. Deze keer het verhaal van het monumentwaardige koetshuisje Swammerdamstraat 12.

dat wordt prachtig... (not)...
dat wordt prachtig… (not)…

Huidige eigenaar is LFB Vastgoed Ontwikkeling van Rene Barmentloo maar zo is het niet begonnen. In de jaren ’50 kwam het koetshuisje op nummer 12 samen met Swammerdamstraat 10 in bezit van de familie Roettschaefer die beide panden uiteindelijk in 2004 verkoopt aan Rene van Wiltenburg en Arjan Bart Bakker, voor een bedrag van € 560.000,-. Dit is het begin van een boeiende speculatiecarrousel.

Het duo Van Wiltenburg en Bakker verkoopt alleen Swammerdamstraat 12 namelijk in mei 2006 voor € 675.000,- aan Diacra Holdings BV, een bedrijf van Erik van Toorenburg.De waardestijging van € 560.000 voor twee panden in 2004 naar € 675.000 voor een pand in 2006 is op z’n minst spectaculair te noemen.

[… Lees verder]

 

]]>
http://sw12.squat.net/?feed=rss2&p=26 0
Parool artikel 11-07-2011 – Krakers slaan nieuwe slag http://sw12.squat.net/?p=30 http://sw12.squat.net/?p=30#comments Tue, 12 Jul 2011 21:59:09 +0000 sw12 http://sw12.squat.net/?p=30 Continue reading ]]> door GUIDO VAN DIEPEN

AMSTERDAM – Een groep krakers heeft gistermiddag, een week na de grote
ontruimingsgolf, een voormalig koetshuis uit 1884 in de Swammerdamstraat,
in Oost, gekraakt.

De politie, die het koetshuis niet mocht betreden van de krakers, droop na
een paar uur af.

“Door dit mooie leegstaande pand te kraken, vlak na de ontruimingsgolf,
willen we laten zien dat kraken doorgaat zolang woningen door speculatie
leeg blijven staan,” zegt Anne, een woordvoerder van de krakers. “Ook
willen wij aandacht vragen voor de onschuldige mensen die nog steeds vast
zitten sinds de ontruiming van Schijnheilig op 5 juli.”

De ontruiming van het kraakpand van collectief Schijnheilig, op de
Passeerdersgracht, vorige week, liep uit op een drama voor de krakers. 143
mensen werden opgepakt, van wie ongeveer vijftig die zich uit protest niet
wilden identificeren in vreemdelingendetentie werden geplaatst. “Volstrekt
onacceptabel dat de politie misbruik maakt van een maas in de wet om
arrestanten te breken,” aldus Niels van Schijnheilig.

Vanochtend zaten nog steeds zeven mensen in vreemdelingendetentie. In
Nederland mogen mensen niet langer dan drie dagen worden vastgehouden
zonder verdenking. GroenLinks heeft daarover schriftelijk vragen gesteld
aan het college.

Ruim vijftig krakers waren gistermiddag aanwezig om het koetshuis te
kraken. Zes krakers hebben zich uiteindelijk in het pand gevestigd. Ze
troffen een lege etage aan en een zolder met een afzuiginstallatie en een
hoop aarde, de overblijfselen van een wietplantage. “Dit wijst des te meer
op de onzuivere bedoelingen van de eigenaar met het pand,” zegt Anne.
“Bovendien heeft het jarenlang leeg gestaan.”

Volgens Anne is het beleid sinds het kraakverbod nog zeer onduidelijk.
“Zowel voor ons als voor de politie is het nog een beetje uitvinden hoe te
handelen bij een kraak. We hebben de politie er niet in gelaten om
leegstand te constateren, zoals we dat vroeger deden.” Het
huisnummerbordje en de voorkant van het koetshuis gefilmd, waarna ook de
binnenkant werd gefilmd. “Op deze manier konden we laten zien dat het pand
leeg staat, zonder ze binnen te laten,” legt Anne uit. “Het risico is te
groot dat als de politie eenmaal binnen is, ze niet meer weg wil gaan.”

Volgens kraker Daniel was een andere mogelijkheid dat ze zouden worden
aangehouden. “Gelukkig was de opkomst groot en dus de kans klein dat de
politie op deze zondagmiddag vijftig man ging oppakken.”

De politie bleef in de loop van de middag aandringen om naar binnen te
mogen om ‘leegstand te constateren’. De krakers hielden de deur dicht.

Dani?l: “Ze wisten ze maar al te goed dat het leegstond. Drie maanden
geleden hebben ze zelf de wietplantage ontmanteld in het pand. Niet zo gek
ook dat het ze niet lukt contact te krijgen met de eigenaar. Het kan
zomaar dat hij na het ontdekken van die plantage is vertrokken naar een
tropisch eiland.”

Twee uur na het begin van de actie trok de politie zich terug, de krakers
achterlatend met de wetenschap dat ze in elk geval voor even in het
koetshuis kunnen blijven.

‘Voor ons en de politie is het uitvinden hoe te handelen na het verbod’

Het Parool       .  11-07-2011

]]>
http://sw12.squat.net/?feed=rss2&p=30 0
alarm, knokploeg swamerdamstraat 12 amsterdam NU http://sw12.squat.net/?p=40 http://sw12.squat.net/?p=40#comments Mon, 11 Jul 2011 22:05:56 +0000 sw12 http://sw12.squat.net/?p=40 Continue reading ]]> nn – 11.07.2011 13:26  

werd net gebeld ALARM knokploeg op de swammerdam straat 12,Amsterdam. is zijstraat van weesperzijde, in de buurt van de IJsbreker cafe. pand is gisteren gekraakt door kraak groep oost. iederen er heen, maar let op geweld van de knokploeg, wees voorbereid!!! bel je vriendjes en vriendinetjes

werd net gebeld ALARM knokploeg op de swammerdam straat 12,Amsterdam. is zijstraat van weesperzijde, in de buurt van de IJsbreker cafe. pand is gisteren gekraakt door kraak groep oost. iederen er heen, maar let op geweld van de knokploeg, wees voorbereid!!! bel je vriendjes en vriendinetjes aanvullingen
het gaat om dit pand
nn – 11.07.2011 13:29 

http://www.indymedia.nl/nl/2011/07/77366.shtml

voorbij
geweest – 11.07.2011 13:58 

Het alarm is alweer voorbij. De huisbaas was met drie stevige vriendjes in de niet-gekraakte benedenverdieping en ze probeerden een doorgang naar boven open te breken. Dit lukte niet. Daarna was het een tijd onduidelijk of ze nog binnen gaten of weer waren gevlogen. Hoogst waarschijnlijk dat laatste. Blijft dus alert voor een eventueel nieuw alarm voor dit pand.

over
nescio – 11.07.2011 13:59 

Lijkt er op dat ze al weer weg zijn.

klein burgerlijk racistisch Amsterdam kwam nog langs in de vorm van 1 buurman die kwam klagen over buitenlandse busjes bij de kraak zelf.

viel wel mee
nn – 11.07.2011 16:07 

nescio, die man heeft te maken gehad met een pand in zijn straat met – naar zijn zeggen – Polen die schijt hadden aan de buurt. Hij had ff geen zin in een herhaling daarvan maar hij vreesde daar wel voor toen hij een buitenlands busje zag.

Ja, het is irritant dat mensen angstig zijn voor Polen en feestkrakers (voor hem hetzelfde) maar dat los je echt niet op door hem neer te zetten als racistisch en kleinburgerlijk. Ik heb liever dat iemand komt praten en zijn zorgen deelt dan dat hij zich angstig opsluit. Met die man viel ook prima te praten. Hij bleek echt niet zo anti en angstig als eerst leek. Ik denk ook echt dat hij het meende toen hij zei dat hij graag ziet dat zijn zorgen niet terecht zijn.

berichie ravage
jattert – 11.07.2011 19:27 

http://www.ravagedigitaal.org/2011nieuws/juli/11/nws.php

swammerdam straat
- – 11.07.2011 21:35 

swammerdam straat 12

poll at5 over kraken
- – 12.07.2011 19:28 

WAT VIND JIJ VAN HET STRENGE BELEID VAN DE GEMEENTE TEGEN DE KRAKERS?

Terecht, je moet gewoon betalen voor je woning, net als iedereen.

Het is zonde al die leegstaande panden in de stad terwijl er een grote woningnood is

Tja..je kan er weinig tegen doen, ze blijven toch doorgaan met kraken.

http://www.at5.nl/

]]> http://sw12.squat.net/?feed=rss2&p=40 0 SW12 got squatted at the 10th of July 2011 http://sw12.squat.net/?p=1 http://sw12.squat.net/?p=1#comments Sun, 10 Jul 2011 19:24:19 +0000 sw12 https://sw12.squat.net/?p=1 Continue reading ]]> [A'Dam] Kraakgroep Oost bezet speculatiepand
KraakGroep Oost – 10.07.2011 19:50

Op zondag 10 Juli heeft Kraakgroep Oost het pand Swammerdamstraat 12
bezet. Dat pand heeft een verhaal die men erger bijna niet kan
verzinnen. Oorspronkelijk aangekocht voor 560.000 EUR belandde het pand
2006 in het eigendom van Diacra BV. Deze werd bekend door het
asbestschandaal waarvoor Diacra eigenaar Erik van Toorenburg in 2007
gearresteerd werd. Diacra is inmiddels failliet en Van Toorenburg is
voor zijn straf naar Thailand gevlucht, het pand bleef echter binnen de
kring van zijn zakenvrienden. Inmiddels is het pand 874.000 euro waard
maar stond die hele tijd leeg.


Na de val van Diacra B.V. in de nasleep van het asbestschandaal 2007 (1)
werd het pand in de Swammerdamstraat door LFB Vastgoed Ontwikkeling BV
gekocht. LFB Vastgoed was vaker betrokken bij opvallende
speculatieverhalen. Bijvoorbeeld het pand Pretoriusstraat 28 dat
oorspronkelijk in 1996 door de inmiddels ook gevluchte crimineel Joe
McCarthy voor omgerekend 79.500 EUR gekocht werd. LFB heeft er na
wisselende eigenaren uiteindelijk zes gesplitste appartementen van
gemaakt die voor prijzen tussen 150.000 en 320.000 EUR verkocht werden.
Ook de panden Pieter Langendijkstraat 29-31 stegen tussen 1998 en 2008
in prijs; van 170.000 EUR naar 850.000 EUR. Ook na dat rondje
transacties heeft LFB het klusje afgerond door splitsing. Er zouden nog
meer voorbeelden genoemd kunnen worden. Wie de geschiedenis van
transacties bij deze en andere panden onderzoekt komt altijd weer de
zelfde namen en bedrijven tegen. Erik van Toorenburg is daar een van. De
kans is aanwezig dat hij nog steeds mee verdient aan transacties die hier
plaats vinden terwijl hij zijn straf is ontvlucht.
In de tijd dat het pand Swammerdamstraat 12 eigendom van LFB Vastgoed is
werd het 2010 een keer gekraakt. De krakers troffen daar toen een
verdachte hoeveelheid ingeslagen televisies en tabak aan. De krakers
hebben het pand verlaten. In 2011 deed de politie een inval in het
“leegstaande” pand en ontmantelde een wietplantage. Het is dus duidelijk
dat speculatie niet de enige schemerige zaak is die door LFB – dan wel
de aan hun gerelateerde “gebruikers” van het pand – gedaan wordt. LFB
Vastgoed beweert het pand te willen renoveren, de ingediende plannen
daarvoor zijn echter dusdanig extreem dat ze afgewezen zijn. (2)
De conclusie ligt voor de hand, dat LFB Vastgoed vooral tijd wil rekken
om de ontwikkeling van de Wibautstraat af te wachten(3), want dat
belooft nog meer speculatiewinst.
Terwijl met hard optreden mooie vrijplaatsen zoals de Schijnheilig worden
ontruimd, beschermt het kraakverbod witte boord criminelen zoals LFB en
Van Toorenburg. Kraakgroep Oost heeft daarom ook bewust gekozen om dat
pand te kraken. Namelijk om te laten zien dat kraken nog steeds een
belangrijk actiemiddel is om de duistere praktijken bloot te leggen die
op de vastgoedmarkt in Amsterdam regeren.

Tevens eisen wij de vrijlating van de onschuldige gevangenen van 6 juli
en de vervolging van de echte criminelen van de huizenmarkt.

Referenties:

(1) http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/867801/2007/04/18/Nog-drie-arrestaties-in-asbestschandaal.dhtml
(2) http://www.welstand.amsterdam.nl/documenten/CWMA_20734_jrv_2007_def3.pdf
(3) http://www.deamstelverandert.nl/resources/uploads/files/strategienota%20rec.pdf

]]>
http://sw12.squat.net/?feed=rss2&p=1 0